Cyril Northcote Parkinson

14.06.2016 22:51

Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení.