Davle - Revitalizace místní komunikace ulice Jílovská

27.05.2014 13:52

V rámci revitalizace ulice Jílovské jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro DSP a DPS. Součástí projektové dokumentace byly vozovky, ostatní zpevněné plochy, odvodnění a dopravní značení. Realizace 4/2014 - 5/2014.