Litoměřice - dopravní řešení

22.03.2013 12:22

Zahájena spolupráce na STUDII výstavby parkoviště v rámci stávající nemocnice v Litoměřicích. Dopravní řešení je optimalizováno pro jednotlivé varianty návrhu.

parkoviště, dopravní stavby, vjezdy, křižovatky    Podklady pro hlukové studie,