McDonaldś - Šterboholy

12.12.2013 10:17

Pro architektonický ateliér TORA - F jsme zpracovali PD v rámci dopravního řešení komunikací, parkovacích stání a chodníků ve stupních DSP 

a DPS.