Velvary - rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče

08.09.2014 14:31

Pro Město Velvary jsme zpracovali projektovou dokumentaci pro sloučené územní řízení UR a stavební povolení DSP v podrobnosti prováděcí dokumentace.