Konzultační činnost

V rámci přípravných prací před započetím investičního záměru, nabízíme konzultační činnost, která eliminuje změny následných projektových činností.

Projektová činnost

Projektovou činností je myšleno zpracování projektových dokumentací dle příslušných norem a vyhlášek pro jednotlivé stupně : Studie, Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, Dokumentace pro potřeby stavebního povolení, Dokumentace pro zadání stavby a Dokumentace pro provedení stavby.

Zpracování Dopravně - inženýrských opatření

Návrh dopravních opatření pro potřeby výstavby jsou nedílnou součástí našeho oboru. Naší snahou je optimalizovat zábory pro jednotlivé etapy výstavby a v maximální míře snížit nároky na pronájem přechodného odopravního značení. 

Inženýrská činnost

Pro jednotlivé projektové fáze jsme schopni zajistit kladné projednání s DOSS a správci sítí.

Stavební dozor

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou. Tato stránka slouží jako rozcestník pro Vámi nabízené proukty či služby